Privacy policy

Het gebruik van deze website wordt beheerst door de bepalingen die opgenomen zijn in de gebruiksvoorwaarden en door de bepalingen omtrent privacybeleid die hieronder zijn opgenomen. Mogen wij u vragen deze voorwaarden aandachtig te willen doorlezen vooraleer u de website bezoekt. Het gebruik van de website veronderstelt dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid. Mocht u echter niet kunnen instemmen met de gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid van de site Sint-Lukas Basisschool (SLB), dan vragen wij u de website niet te gebruiken.

SLB behoudt zich bovendien het recht voor om de gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid op elk ogenblik te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden en/of het gewijzigde privacybeleid zullen bekend gemaakt worden op de website. Zij zullen automatisch van kracht worden 14 dagen na de datum van publicatie op de website. Deze datum zal onderaan de gebruiksvoorwaarden en/of het document omtrent het privacybeleid vermeld worden. Tot zolang blijven de oude gebruiksvoorwaarden en/of het document omtrent het privacybeleid van kracht en raadpleegbaar op de website.

SLB verzamelt persoonsgegevens met het oog op het verzorgen van een optimale werking van de website en het optimaliseren van ons aanbod.

Wanneer u ons uw e-mailadres doorgeeft via de website, dan zullen wij het enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor u het ons doorgaf. Wanneer u uw e-mailadres doorgeeft, veronderstelt dit dat u ons de uitdrukkelijke toestemming geeft om uw e-mailadres te gebruiken. Indien u hiermee niet akkoord gaat, dan vragen wij u uw e-mailadres niet in te vullen op de website.

Sint-Lukas Basisschool, Groenstraat 156, 1030 Schaarbeek, tel.: +32 (0)2 217 77 00, info@sintlukasbasisschool.be, is de verantwoordelijke voor het verwerken, opslaan en beheren van de persoonsgegevens. SLB verbindt er zich echter toe deze persoonsgegevens nooit vrij te geven aan derden.

In overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden de persoonsgegevens die de gebruiker op onze website doorgeeft, op verzoek aan de betrokkene medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd.

Communicatie ouders

Soms komt onze communicatie in jouw spam folder terecht. Dit kijk je best na als je al lang niets meer van ons hoorde. 

11/12/23 Voorrangsperiode broers en zussen 

27/11/23 Pedagogische studiedag (06/12) en facultatieve verlofdag (06/05)

11/10/23 Oudercontact oktober 2023-2024

Link naar map met vorige communicatie. 
--------------

LINK NAAR SCHOOLREGLEMENT

LINK NAAR JAARKALENDER 23-24

Ga naar onze Vimeo account